Wiktor Gołuszko – Nasza demokracja

Podaj dalej

 

Doskonały, pełen przewrotnego humoru fragment sztuki teatralnej, obnażającej totalitarne metody ograniczania wolności, praw obywatelskich i segregacji sanitarnej.

 

Hieros Gamos – fragmenty odsłony IV

Obsadę sztuki można znaleźć w publikowanym wcześniej fragmencie:
Wiktor Gołuszko – Hieros Gamos – misterium.

Scena w półmroku. Ludzie Bezdomni ustawiają się tak jak w odsłonie trzeciej: jedna osoba w środku, cztery osoby w czterech rogach prostokątnej sceny, cztery inne formują prostokąt o połowę mniejszy, z centrum w środku sceny. Gdy ktoś wygłasza swoją kwestię, delikatne punktowe światło pada wyłącznie na niego, tak jakby się rozświetlał od środka. Pozostałe osoby pozostają w półmroku.

NIP PESELKOPF
To tylko bezobjawowa choroba.
PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ
To tylko wirus, którego nigdy nie wyizolowano.
PRIMUM NON NOCERE
To tylko identyczne komunikaty na wszystkich kanałach telewizji.
OGNISTY PTAK
To tylko zakaz wstępu do lasu.
PINA TUBO
To tylko zakaz odprawiania nabożeństw.
KRAK A TAU
To tylko półtora metra.
MLAGRO A JAR
To tylko kolejny ukaz.
ZMYSŁAW DE BEAUREGARD
To tylko po to, żebyś był szczęśliwy i niczego nie posiadał.
GIORDANO BENVENUTO
To tylko jednodawkowy eksperymentalny preparat genetyczny.
NIP PESELKOPF
To tylko kolejna dawka jednodawkowego preparatu.
PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ mocne punktowe światło
To tylko kołowrotek: padnij-powstań.
PRIMUM NON NOCERE
To tylko hamburger i piwo w nagrodę za kolejne dźgnięcie.
OGNISTY PTAK
To tylko przemoc dla twojego dobra.
PINA TUBO
To tylko spłaszczanie krzywej.
KRAK A TAU
To tylko wykonywanie rozkazów.
MLAGRO A JAR
To tylko w trosce o to, by nie zarazić innych.
ZMYSŁAW DE BEAUREGARD
To tylko jątrzące się kłopoty z miesiączką.
GIORDANO BENVENUTO
To tylko kolejne tysiące poronień.
NIP PESELKOPF
To tylko kolejne zapalenie osierdzia.
PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ
To tylko śmierć tysięcy dzieci.
PRIMUM NON NOCERE
To tylko pomór wśród młodych sportowców.
OGNISTY PTAK
To tylko spustoszenia w domach starców.
PINA TUBO
To tylko kolejny pilot, który zmarł podczas lotu.
KRAK A TAU mocne punktowe światło
To tylko depopulacja.
MLAGRO A JAR
To tylko zwolnienie z pracy, bo nie dałeś sobie wstrzyknąć preparatu.
ZMYSŁAW DE BEAUREGARD
To tylko miliony zniszczonych przedsiębiorstw.
GIORDANO BENVENUTO
To tylko ruina gospodarki.
NIP PESELKOPF
To tylko epidemia samobójstw wśród dzieci.
PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ
To tylko ukłucie, żebyś mógł podróżować (razem, „entuzjastycznie”): i był wolny.
OGNISTY PTAK
To tylko po to, żebyś mógł wejść do restauracji (razem, „entuzjastycznie”): i był wolny.
PINA TUBO
To tylko po to, żebyś mógł iść na koncert (razem, „entuzjastycznie”): i był wolny.
KRAK A TAU
To tylko przepustka, żebyś mógł wejść do sklepu (razem, „entuzjastycznie”): i był wolny.
MLAGRO A JAR mocne punktowe światło
To tylko po to, żeby zmienić cię w posłusznego kundla.
ZMYSŁAW DE BEAUREGARD
To tylko po to, żeby twoje dzieci były bezpieczne w szkole.
GIORDANO BENVENUTO
To tylko ustawa o stanie klęski żywiołowej.
NIP PESELKOPF
To tylko konto bankowe zamknięte za udział w pokojowej manifestacji.
PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ
To tylko aresztowania za wpisy w mediach społecznościowych.
PRIMUM NON NOCERE
To tylko ustawa o ochronie ludności.
OGNISTY PTAK mocne punktowe światło
To tylko gotowanie żaby.
PINA TUBO
To tylko zamknięte szpitale i przychodnie a nie Akcja T4.
KRAK A TAU
To tylko fact checking a nie masowe tłumienie informacji ratujących życie.
MLAGRO A JAR
To tylko bezstronne komentarze a nie rządowe farmy trolli.
ZMYSŁAW DE BEAUREGARD
To tylko konieczność historyczna a nie okno Overtona.
GIORDANO BENVENUTO
To tylko wiadomości a nie propaganda.
NIP PESELKOPF
To tylko media a nie koń trojański.
PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ
To tylko identyfikacja cyfrowa a nie totalne zniewolenie.
PRIMUM NON NOCERE
To tylko sprawdzone fakty a nie gaslighting.
OGNISTY PTAK
To tylko pandemia a nie dyktatura medyczna.
PINA TUBO
To tylko obostrzenia a nie karta Bidermana.
KRAK A TAU
To tylko maseczka a nie knebel i morgelony.
MLAGRO A JAR
To tylko ułatwiająca życie aplikacja a nie kenkarta.
ZMYSŁAW DE BEAUREGARD
To tylko test PCR a nie hydrożel i uszkodzenie bariery hematoencefalicznej.
GIORDANO BENVENUTO
To tylko lockdown a nie zamach stanu.
NIP PESELKOPF
To tylko policja a nie Gestapo.
PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ
To tylko rząd a nie strażacy-piromani.
PRIMUM NON NOCERE
To tylko tarcza antykryzysowa a nie trójkąt Karpmana.
OGNISTY PTAK
To tylko wirus a nie broń biologiczna.
PINA TUBO
To tylko troska a nie stalking.
GIORDANO BENVENUTO
To tylko Wielki Reset a nie pociąg do Auschwitz.

Wszyscy podchodzą w półmroku do rampy. Gdy staną w rzędzie naprzeciwko widowni, zapala się rzęsiste światło i zaczynają razem dobitnie skandować.

RAZEM
To jest segregacja sanitarna.
To jest zbrodnia przeciwko ludzkości.
To jest ludobójstwo.
To jest panowanie socjopatycznych elit.
To jest rządowa mafia sprzedające swoje narody.
To jest Nowy Porządek Świata.
To jest masoński Wielki Reset.
To jest Agenda 2030.
To jest folwark zwierzęcy.
To jest kolektywizm.
To jest komunizm 2.0.
Światło gaśnie całkowicie, słychać szczęk dźwigni wyłączającej światło.
………………………………………………………

Słychać wybuch, widać towarzyszący mu dym i na scenę w bojowym szyku wbiegają Zrównoważone Hełmy. Wśród krzyków, oporu i głośnych protestów, zaczynają pałować obecnych i spychać ich do wyjścia za kulisy. Jednocześnie na ekranie pokazywane są urywki filmów z Francji i Grecji, gdzie policja brutalnie pałuje, strzela do ludzi z LBD (gumowe kule).
Po usunięciu protestujących, ustawiają się pod ścianą. Gdy się ustawią równym murem z tarczami do widowni, jak pretorianie ruszają przed siebie w szyku bojowym jednorodnym murem, z tarczami przed sobą, aż docierają do rampy. Tu zaczyna się muzyka: „Taniec pastuszków” z „Dziadka do Orzechów” Piotra Czajkowskiego (aranżacja własna). Zrównoważone Hełmy śpiewają do tej muzyki słowa. Łączą swój śpiew z adekwatną choreografią.

 

Nasza demokracja

Nasza demokracja, demos kratos, wielki reset tra-la-la,
totalna kontrola i inwigilacja, segregacja sanitarna i pacyfikacja.
Ratu, rabujmy Planetę, dewastując i plądrując, co się tylko da,
my dwa-zero zawodnicy, przyspawani do matrycy,
inkluzywni, inwazyjni, mizantropi dystopijni…

My strażacy-piromani ze sztuki kryzysów znani,
dobro wspólne przywłaszczamy, was za burtę wyrzucamy,
transhumanizm nam się marzy i z anomią nam do twarzy,
władzy absolutnej chcemy, w jądro ciemności suniemy.

Nasza, nasza demokracja, demos kratos, wielki reset, tra-lala,
totalna kontrola i inwigilacja, segregacja sanitarna i pacyfikacja.
Prywatyzujmy Planetę, dewastując i plądrując co się tylko da,
lecąc wszędzie dżetem, rabujmy Planetę, lecąc do NWO, ha!

Albośmy globalni tacy, tęczowo-brunatni cacy,
szok i trwogę wprowadzamy, świat korupcją rozkładamy,
zrównoważonym rozwojem omamiamy, zniewalamy,
chaos wszystkim sprzedajemy, rządy hurtem skupujemy.
Albośmy z ferajny tacy, my z Davos swoi chłopacy,
do globalnego kołchozu was wpychamy, zapędzamy.

To jest klasy średniej demolowanie i zaoranie,
to jest kolektywizm i narodów wygaszanie, rozgrabianie,
rozdziobanie, narodów zawłaszczanie, pogrzebanie, wygaszanie…

Nasza, nasza demokracja, demos kratos, wielki reset, tra-lala,
totalna kontrola i inwigilacja, segregacja sanitarna i pacyfikacja.
Prywatyzujmy Planetę, dewastując i plądrując co się tyko da,
lecąc wszędzie dżetem, rabując Planetę, lecąc do NWO, ha!
………………………………………..

PRIMUM NON NOCERE
Oficjalne dane Wspólnoty Europejskiej wykazują, że tysiące osób umiera każdego tygodnia z powodu preparatu covid. W Europie, w 2022 roku było ponad 300 000 dodatkowych zgonów. A między 2021 a 2022 odnotowano 170 % wzrost zgonów w USA.
NIP PESELKOPF
Według danych CDC, w ciągu ostatnich dwudziestu miesięcy więcej osób zostało
zabitych przez szprycę covid, niż zrobiły to wszystkie szczepionki razem wzięte przez ostatnie trzydzieści lat!

Na scenę wnoszą trybunę, do której po kolei podchodzą ludzie (grupa baletowo-taneczna). Trybuna opatrzona logo z napisem: NWO (na dole), WHO (u góry. Litery otoczone są wianuszkiem przypominającym, (lecz nie identycznym) logo ONZ. Obok trybuny flaga: maseczka z takim samym logo. Każdy wypowiada tę samą kwestię, po wypowiedzeniu której pada bez życia na scenę. Kwestie są powtarzane do chwili, aż wszyscy znajdą się „martwi” na scenie. Padając, mogą przerwać swoją kwestię w dowolnej chwili (np. po słowach: „szczep się”, lub „dbaj o siebie”, lub „bądź odpowiedzialny”)

KWESTIA
Szczepienia są zdrowe i bezpieczne! Bądź odpowiedzialny, szczep się! Dbaj o siebie i o swoich bliskich!

Gdy wszyscy już leżą martwi, Primum Non Nocere mówi
PRIMUM NON NOCERE
Proponuję uczcić minutą ciszy pamięć wszystkich poległych w szpitalach i którzy stracili życie w wyniku operacji psychologicznej COVID.

Po jej wypowiedzi na czarnym ekranie w ciszy przewijają się poniższe białe napisy

KODEKS NORYMBERSKI
„1. Dobrowolna zgoda uczestnika eksperymentu jest absolutnie niezbędna.
4. Eksperyment należy przeprowadzić w taki sposób, aby uniknąć wszelkiego zbędnego cierpienia czy obrażeń fizycznych i psychicznych.
5. Nie należy przeprowadzać eksperymentu, jeżeli istnieje a priori powód, by sądzić, że grozi śmierć lub uszkodzenie ciała; z wyjątkiem takich eksperymentów, w których lekarz eksperymentator przeprowadza go również na sobie”.
MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH, ART. 7
„…nikt nie będzie poddawany, bez swej zgody swobodnie wyrażonej, doświadczeniom lekarskim lub naukowym”.
KODEKS KARNY (1997), ART. 27. 2
„Eksperyment jest niedopuszczalny bez zgody uczestnika, na którym jest przeprowadzany, należycie poinformowanego o spodziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania, jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego etapie”.
KONSTYTUCJA RP, ART. 39
„Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody”.

„Martwi” schodzą ze sceny, trybuna uprzątnięta.

 

Wiktor Gołuszko

 

O autorze:

IMG_20170804_145259

Wiktor Gołuszko jest poetą, pisarzem, kompozytorem, prelegentem, doradcą ds. rozwoju potencjału twórczego. Wydał tomik prozy: “Ulisses”, publikował w pismach literackich i społeczno-kulturalnych, takich jak ZESZYTY LITERACKIE, Nieregularne Pismo Kulturalne KWARTALNIK, NEUROKULTURA – medium zaangażowane, Magazyn Literacki MINOTAURYDA, Portal Społeczno-Artystyczny EPRAWDA, Pismo Społeczno-Literackie WAKAT, e-Dwutygodnik Literacko-Artystyczny, PISARZE.PL  Magazyn Literacko-Artystyczny HELIKOPTER, kwartalnik KRYTYKA LITERACKA, kwartalnik literacko-artystyczny AFRONT, MEDIUM PUBLICZNE i inne. Jego wiersz: “Ostatnia Wieczerza” wszedł w skład antologii poezji polskiej poświęconej Beethovenowi, która znalazła się w biografii kompozytora zatytułowanej: “Beethoven – Próba Portretu Duchowego” autorstwa Adama Czartkowskiego. Obecnie artysta ukończył pracę nad misterium: “Hieros Gamos czyli Święte Gody” – sztuką z pogranicza poezji i teatru, do której skomponował również muzykę. Blog autora:

Blog Wiktora Go

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x