BIUST JAKO “ABNORMALNA STRUKTURA”

Podaj dalej

30 grudnia 2020 roku Ricardo Lara, Komisarz ds. Ubezpieczeń stanu Kalifornia, wydał dyrektywę zabraniającą firmom ubezpieczeń zdrowotnych odmowy pokrycia kosztów operacji rekonstrukcyjnej klatki piersiowej (czyli mastektomii i konstrukcji męskiej klatki piersiowej) u kobiet, które uważają się za mężczyzn. Następnie zdefiniował on w tym samym dokumencie, co rozumiane jest pod pojęciem operacji rekonstrukcyjnej: jest to “operacja wykonywana w celu skorygowania lub naprawy nieprawidłowych struktur ciała spowodowanych wadami wrodzonymi, nieprawidłowościami rozwojowymi, urazem, infekcją, guzami lub chorobą” (surgery performed to correct or repair abnormal structures of the body caused by congenital defects, developmental abnormalities, trauma, infection, tumors, or disease…).

Kobiece piersi są więc traktowane jako chorobliwa narośl. U niektórych ludzkich osobników taką zbędną naroślą jest najwyraźniej mózg.

 

Źródło:

State and Federal Laws Move To Erase Biology and Women

 

 

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.

Click to access the login or register cheese
Don`t copy text!